Nhà ở chung cư vẫn luôn là lựa chọn phù hợp cho các hộ gia đình, nhất là các gia đình trẻ năng động, hiện đại. Tuy nhiên, với một khoản tiền tích góp mua nhà, không hiếm chủ